De Rob Leopold Penning

De Rob Leopold Penning is een erepenning voor een persoon, of aan elkaar verbonden personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de (noordelijke) tuincultuur. De penning is een erepenning voor verdiensten en is vernoemd naar de in 2005 overleden Rob Leopold. Hij was als geen ander een sterke verbindende factor in de tuinwereld en initiator en inspirator van vele initiatieven. Het is de bedoeling dat de penning eens per 3-5 jaar uitgereikt wordt. Kunstenares Fiona Zondervan heeft de penning ontworpen. Per uitreiking kan er een afgietsel gemaakt worden. 


PERSBERICHT                                                          3 juli 2022

 


Fleur van Zonneveld en Eric Spruit ontvangen de Rob Leopold Penning

  

  

In gezelschap van circa 70 vakgenoten mochten Fleur van Zonneveld en Eric Spruit op 3 juli de allereerste Rob Leopold Penning in ontvangst nemen als blijk van waardering voor hun inzet voor de (noordelijke) tuincultuur. De dag ervoor sloten zij voorgoed de deuren van Kwekerij De Kleine Plantage, waarmee een einde komt aan een tijdperk. 

 

In de afgelopen bijna 40 jaar groeide Kwekerij De Kleine Plantage in het Groningse Eenrum uit tot een zeer bijzondere plek die veel meer was dan een kwekerij met een tuin. In Eenrum kwam de (noordelijke) tuincultuur en iedereen die daar onderdeel van was, samen tijdens de vele grote en kleinere tuinevenementen die op deze plek plaatsvonden. 

 

De Rob Leopold Penning is een erepenning voor een persoon, of aan elkaar verbonden personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de (noordelijke) tuincultuur. De penning is een erepenning voor verdiensten en is vernoemd naar de in 2005 overleden Rob Leopold. Hij was als geen ander een sterke verbindende factor in de tuinwereld en initiator en inspirator van veel ontwikkelingen binnen de tuincultuur in de breedste zin van het woord. Rob was een studievriend van Fleur en Eric en wist hen sterk te inspireren hun prille liefhebberij voor planten kweken verder uit te bouwen tot een zeer professionele kwekerij met een groot sortiment tuinplanten en tuinen van internationale naam en faam.

 

De Rob Leopold Penning is in het leven geroepen door een aantal collega-kwekers die van mening zijn dat je je helden moet eren. Omdat er nauwelijks onderscheidingen zijn binnen de groenwereld hebben de initiatiefnemers deze zelf in het leven geroepen. Het is de bedoeling dat de penning eens per 3-5 jaar wordt uitgereikt. Kunstenares Fiona Zondervan heeft de penning ontworpen. Per uitreiking kan er een afgietsel worden gemaakt. 

 

Zie ook: www.robleopoldpenning.nl


Noot voor de pers: 

-       Nadere informatie over de gedecoreerden: Fleur van Zonneveld en Eric Spruit, tel. (0595) 491604, info@dekleineplantage.nl 

-       Nadere informatie over de Rob Leopold Penning: Jasper Helmantel, tel. (06) 12641651, jasper@cruydthoeck.nl of Heilien Tonckens, tel. (06) 13421148, mail@heilien.nl Via hen is ook aanvullend beeldmateriaal te verkrijgen.


Contactpersoon:

- Jasper Helmantel, 0612641651, jasper@cruydthoeck.nl
- Heilien Tonckens, 0613421148, mail@heilien.nl


Over Rob Leopold


Het bekendst werd Rob Leopold als oprichter, samen met Dick van der Burg, van Cruydt-Hoeck, het eerste bedrijf dat wildeplantenzaad van betrouwbare herkomst kon leveren. In de loop der jaren bouwde Rob een ontzagwekkend netwerk van vrienden en geestverwanten op, altijd geheel in de sfeer van gemeenschappelijkheid, kleinschaligheid en liefde voor het ambachtelijke. Er werd geschreven, heel veel geschreven, met al die verwante geesten – en langdurig getelefoneerd; veel daarvan kwam terecht in zijn dagboeken.  
 
Rob Leopold publiceerde onder meer in groenvakbladen. Hij werkte samen met anderen in tal van projecten die met natuur, tuinkunst, beeldende kunst, muziek of filosofie te maken hadden. Vaak was hij zelf de drijvende kracht achter nieuwe projecten: 
  • Blauwe bloemen (1990), een boek met een zeventigtal bijdragen uit verschillende hoeken, tijden en in verschillende talen, opgedragen aan de Duitse vasteplantenkweker Karl Foerster 
  • Het Kollektief van Heemplantenkwekers.
  • De Poldertuinen op de Floriade van1992.
  • De Werkgroep Boerentuinen. 
  • De Groep Traditionele Kwekers (Oudolf, Jansen, Kramer, De Koning en anderen).
  • De publicatie die hij zelf zijn ‘manifest’ noemde, ‘Natuur en Tuinkunst’, verschenen in 1994 met latere een Duitse en een Engelse vertaling Hij zette er zijn filosofie in uiteen over ‘aanzetten tot een integrale benadering in de tuinkunst, de ontwikkeling van een nieuw plantensortiment en tuinontwerp in een nieuw perspectief’.
  • En de stichting Perennial Perspectives, met het gelijknamig symposium in 1996, dat hij als thema meegaf Creatieve ecologie en integraal landschapsontwerp. Hier discussieerden vakmensen en geïnteresseerden uit 12 landen over onder meer het gebruik van vaste planten in het openbaar groen. Er verschenen publicaties over in Zweden, Engeland, Duitsland, Zwitserland en Denemarken. 
Deze onderwerpen werkte hij verder uit in tal van voordrachten en artikelen in vakbladen. De best leesbare samenvatting van zijn opvattingen hierover is misschien wel te vinden in zijn ‘Een plek van afzondering en overgave’, in Aardse Paradijzen, deel 2 (1999). 
Telkens keren daar beelden in terug als
‘de tuin die een perspectief opent waarin we ons vrij kunnen bewegen’, 
‘de tuin die bevrijdt van conventies’, 
‘de tuin die het hele spectrum omvat - van markante vorm tot onbegrensde inhoud, van innige mystiek tot uitwendige decoratie…’
 
In zijn geschreven teksten, maar meer nog in persoonlijke gesprekken en voordrachten verstond hij de zeldzame kunst mensen samen te brengen door hun gemeenschappelijke idealen voor hen onder woorden te brengen.
De kracht van Rob Leopold lag in zijn, zoals hij dat zelf noemde, ‘positief dynamistische’ benadering van het leven zelf en de lyrische wijze waarop hij die tot uitdrukking bracht. Daardoor zette hij mensen ertoe aan hun eigen idealen weer te herkennen, ze te verwoorden en er vormen voor te vinden die ze in hun persoonlijk leven, in hun beroep en in de wereld konden toepassen.

zie ook: www.robleopoldmemorial.nl